Duivensport simulator met een twist
   
Het eerste online duivenspel in Nederland!

grollie

Algemene informatie
  206.433 834 actiefstartersclubDen HoolTrofeeënkast

Duiven
Duif Levensfase Soort Blijdschap Energie Snelheid Conditie Kracht Coordinatie
Paapje ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Houtsnip ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Kramsvogel ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Goudlijster ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Barmsijsje ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Blauwe rotslijster ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Bijeneter ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Boerenzwaluw ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Valkie kuiken Blauwband ??? ??? ??? ??? ??? ???
Pestvogel jong volwassen Vale 28 152 33 81 169 126
Koperwiek jong volwassen Witpenvos 28 152 33 89 169 125
Boomklever jong volwassen Kras 28 152 28 90 163 116
Alpen kraai jong volwassen Fruitduif 28 152 27 93 175 117
boomvalk jong volwassen Zwartwit Pen 29 158 32 93 194 138
Tureluur jong volwassen Zwartwit Pen 29 158 29 96 180 143
Grutto jong volwassen Vale 29 158 31 101 189 144
boekvink jong volwassen Witpenvos 29 158 33 100 176 145
staartmees jong volwassen Zwartwit Pen 37 173 37 131 222 188
Keepvink jong volwassen Kras 43 155 39 119 220 175
Blauwe rotslijster jong volwassen Kras 54 179 50 133 228 186
Cetti zanger jong volwassen Kras 54 179 53 139 237 193
ijsduiker jong volwassen Blauwband 54 179 47 142 227 198
Nachtegaal jong volwassen Vale 54 179 51 139 235 186
Appelvink volwassen Witpenvos 51 177 53 138 234 222
Draaihals volwassen Witpenvos 51 177 52 147 247 213
Karakiet volwassen Vale 51 177 53 138 249 208
Morinelplevier volwassen Zwartwit Pen 51 177 47 140 231 199
Casara volwassen Zwartwit Pen 63 181 51 156 251 230
smient volwassen Blauwband 41 113 56 147 253 216
Woudaapje volwassen Vale 70 187 59 168 265 255
roerdomp volwassen Vale 67 187 59 170 264 228
koekoek volwassen Witpenvos 67 187 60 168 269 239
Vlaamse gaai volwassen Kras 67 187 61 173 272 234
staartmees volwassen Blauwband 25 144 69 225 335 276
Koolmees volwassen Zwartwit Pen 69 199 71 233 333 277
Purperreiger volwassen Witpenvos 83 229 68 196 322 242
Aalscholver volwassen Blauwband 83 229 74 200 329 245
grauwe grauwier volwassen Blauwband 98 234 67 216 346 273
bonte vliegenvanger volwassen Kras 76 160 73 217 359 281
Duinpieper volwassen Witpenvos 156 221 65 202 334 283
Goudhaantje volwassen Witpenvos 161 224 71 211 341 293
Boomklever volwassen Blauwband 143 224 66 219 345 297
Braamsluiper volwassen Blauwband 148 224 72 220 358 306
Gaai volwassen Zwartwit Pen 158 276 76 209 350 263
Fluiter volwassen Zwartwit Pen 158 276 82 212 351 265
Grauwe klaurier pensioen Vale 144 218 67 206 353 268
kluut pensioen Witpenvos 200 263 64 211 361 275
Havik pensioen Kras 200 263 67 209 364 278
Slechtvalk pensioen Zwartwit Pen 200 263 63 210 360 276
Keepvink pensioen Witpenvos 160 258 57 196 320 260
Groenling pensioen Zwartwit Pen 162 263 57 199 325 264
Boerenzwaluw pensioen Witpenvos 164 218 53 199 341 298
Meerkoet pensioen Witpenvos 184 197 56 214 371 308
Zanglijster pensioen Witpenvos 236 321 59 186 349 261
kemphaan pensioen Vale 236 263 58 185 348 263
Kleine bonte specht pensioen Kras 229 301 58 177 337 249
Roodborstje pensioen Fruitduif 259 343 57 186 353 260
Groene specht bejaard Blauwband 195 454 39 147 320 252
Zwarte wouw overleden Zwartwit Pen 367 415 22 -5 163 32
Boompieper overleden Witpenvos 363 394 15 58 242 146
Mus overleden Witpenvos 316 513 18 -4 154 26
Vale gier overleden Vale 324 516 18 -7 156 25
Buizerd overleden Kras 315 521 17 -5 153 26
toren valk overleden Blauwband 393 329 21 88 269 185
Gekaagde roodstaart overleden Blauwband 346 371 18 57 225 139

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Pigeon Panic?

Pigeon Panic is het eerste online duivenspel ter wereld. Train je duiven en win vluchten. Wees een goede duivenmelker en verdien punten.